Image

MENINGSFULDE INNOVATIONER

Image

Morphic er et strategisk konsulenthus, som er specialiseret i at rådgive jer om, hvordan I bedst muligt skaber innovationer ud fra jeres unikke karakteristika og kompetencer, samt hvordan I skaber optimale synergier mellem innovationer.

Vi rådgiver om, hvordan I kan skabe meningsfulde produkter, services og oplevelser, samt hvordan der etableres synergier mellem strategi, innovation og jeres kunders livsverdener.

Vi tror på, at mange virksomheder selv bærer nøglen til bedre innovationer, men at de har brug for hjælp til at syntetisere de fænomener, der påvirker deres forretningsmuligheder. Morphic er specialiseret i at give en forståelse af den verden, jeres virksomhed og jeres kunder lever i.

Vi kalder det Context Driven Innovation. Kombinationen af humaniora og forretningsforståelse giver en stærk cocktail, som syntetiserer de fænomener, der er vigtige for jer at forstå, når I udvikler strategier eller indleder en ny innovationsrejse.

Morphic hjælper på en involverende, lærerig, kreativ og håndgribelig måde.

5 % af overskuddet i Morphic donerer vi til autisme via ABA-foreningen. Se mereContext Driven Innovation giver de bedst tænkelige forudsætninger for relevant opfindsomhed og ydelse

FUNDAMENT

Image

I en tid, hvor alt går meget stærkt, og hvor gammelt er noget, der skete sidste år og derfor hurtigt fejes af bordet, og i en tid, hvor man tror, at alt bare kan digitaliseres, inklusiv mennesker, gør vi en dyd ud af at gå grundigt til værks.Verden er fuld af eksempler på, at innovation opstår gennem kontekstuelle erfaringer og forståelser. Mange virksomheder har opnået succes via den tilgangVi er meget bevidste om vores filosofiske fundament for vores arbejde. For at forstå mennesker og den verden, vi lever i, er det nødvendigt at få et bredere og mere indlevende perspektiv end det, vi nøjes med at lære på business schools og management kurser.

En stor del af vores arbejde beror på humanistiske teorier, fordi vi kan lære ufatteligt meget om den verden, vi lever i, om mennesker og kulturer, og den udvikling vi er midt i, ved at se tingene i en større sammenhæng.

Samtidig er vi stærkt forankret i innovationsteorier. Vi bruger det teoretiske apparat til at forme praktiske strategier og skabe reelle anbefalinger for vores kunder.

Det er ingen hemmelighed, at vi er stærkt inspireret af David Robertson og hans værk The Power of Little Ideas.


Image

Her er udpluk af de teoretikere, vi anvender i vores arbejde:
Martin Heidegger, Ludwig Wittgenstein, Hubert Dreyfus, Erving Goffman, Hannah Arendt, Clifford Geertz, Roland Barthes, Yuval Harari, Daniel Kahneman, David Robertson, Scott Anthony, Rita McGrath, Mark Johnson, Clayton Christensen, Vijay Kumar


Image

Gydevang 39-41
3450 Allerød
Danmark


copyright © 2018. All rights reserved.