Image

VORES YDELSER


Strategisk retning

Vi giver ledelsen et skarpt og fokuseret perspektiv på, hvordan forretningen kan udvikles på den korte og på den lange bane. Vores tilgang identificerer nye og relevante indtægtskilder for jeres kerneforretning, eller hvordan I kan indtage nye typer af markeder med minimale omkostninger til følge. 

 • Guidelines for et system af komplementære innovationer, der styrker jeres kerneforretning
 • Identificering af hidtil ukendte strategiske muligheder for jeres forretning
 • Udvikling af et strategisk kerneløfte, der giver bedre vækst og højere loyalitet hos kunderne
 • Etnografiske forløb som afprøver styrken og oplevelsen af jeres tilbud før, under og efter

Fremtidsscenarier

Enhver virksomhed har gavn af at få et kvalificeret bud på, hvordan ens branche vil udvikle sig på den korte eller lange bane. Uden hokus pokus giver vi jer et konstruktivt overblik over, hvad der vil karakterisere udviklingen i jeres branche baseret på den teknologiske udvikling, globale forhold, investeringer i start-ups, de vigtigste trends og etnografiske forbrugerindsigter.

 • Identificering af forskellige fremtidsscenariers sandsynligheder og hvad det betyder for udviklingen af jeres forretning
 • Forbruger-foresights der indikerer, hvordan jeres nuværende kunder og jeres fremtidige kunder vil forandre sig og hvad de gerne vil opnå
 • Identificering af potentielle disruptors i jeres branche
 • Identificering af de vigtigste start-ups, som I skal holde øje med
 • Identificering af potentielle samarbejdspartnere

Produkt- og serviceudvikling

Vi bringer jeres produkt- og serviceideer tættere på de tiltænkte kunder, mens prototyperne stadig er i udviklingsfasen. Målet er at identificere, om de tænkte produkter eller services formår at gøre en forskel i brugernes liv, hvad de reelt opnår med dem, og om de harmonerer med jeres strategiske fokus.

 • Co-creation forløb hvor vi involverer jer meningsfuldt i samskabelsen med jeres kunder
 • Etnografiske forløb, der afdækker den tænkte brugssituation
 • Brugerinterviews om produkt- eller serviceoplevelsen

Marketing & salg

Gode marketing- og salgsmuligheder forudsætter et solidt kendskab til ens kunder. Det er ikke nok at skrabe i overfladen ved kun at sætte mennesker på en metrisk målestok. Hvad gør jeres produkter og markedsføring reelt af forskel for jeres kunder? Hvem er jeres kunder og hvilke kontekster er afgørende at forstå for at kunne optimere salget? Vi giver jer de indsigter, der skal til for at nå jeres kunder på de afgørende punkter. 

 • Brandarkitektur
 • Mapping af kunderejsen
 • Udvikling af kommunikationsstrategier
 • Kundesegmentering

Innovationsfilosofi

Vi hjælper ledelsen med at skabe et dybt og filosofisk grundlag for den fremtidige strategi. Det er ikke nok med mavefornemmelser og business as usual i en verden med mange brydninger på globalt og lokalt plan. En filosofisk platform for udviklingen af en strategi giver nogle unikke muligheder for at nå kunderne på mere relevante og meningsfulde måder. Gode strategier udspringer nemlig af en dybere forståelse for kundernes væren i verden. 

 • Kundernes væren i verden. Etnografisk kortlægning af individuelle, sociale, kulturelle, teknologiske, økonomiske og andre relevante forhold som i de rette kontekster giver kunderne deres oplevelse af, hvad de søger at opnå, hvad de ønsker at skabe for dem selv, og hvad der tilfører dem værdi
 • Kundernes onlife. Undersøgelse af hvordan kunderne lever digitalt og analogt. Er de fanget mellem to virkeligheder eller er det to sider af samme sag? Hvilke virkeligheder skal jeres virksomhed forholde jer til, og hvordan skal en digital strategi formes for at blive en succes?
 • Roadmaps for digitale strategier, som giver mening og harmonerer med kundernes digitale virkelighedsopfattelse
 • Mapping af filosofiske områder, som former kundernes levevis og adfærd, og som I med relevante budskaber, produkter og services kan levere på


I Morphic arbejder vi ud fra en fænomenologisk tilgang til mennesker, kulturer, teknologi, sprog, kunst og socialitet: LivsverdenerHVORDAN GØR VI?Vi er et forundringsparat team, der elsker, det vi gør. Vi kan slet ikke lade være med at udfordre os selv og hinanden på at blive bedre til det, vi gør.

Livsverdener er nøglen til dyb indsigt og forståelse af mennesker. For at få indsigt i livsverdener benytter vi os af en bred palette af metoder såsom observationer og interview med jeres kunder og jer selv, facilitering af processer, diskursanalyser på tværs af medier og mennesker, inddragelse af eksperter inden for et givent felt, samskabende workshops, opbygning af scenarier, monitorering af den teknologiske udvikling, deep dive i kulturer og subkulturer, og intern undervisning i hvordan I kan arbejde med jeres innovationskultur mm.

Uanset hvad og hvordan vi gør det, får I altid et konkret output, som er formgivende og brugbart for jeres videre arbejde. Vi er ikke glade for vores indsats, førend I er i stand til at handle på baggrund af vores arbejde.

Vi er direkte i vores facon. Vi går ikke på kompromis med vores egne løfter til jer.

Vi er i stand til at levere brugbare resultater, uanset hvor meget tid I har til rådighed.


Image

TOP-MODERNE TESTMILJØ

Vi har etableret et unikt partnerskab med Catch. Catch er en uddannelsesplatform og et inkubator-miljø, som undersøger og udvikler innovationspotentialer ved at trække på kompetencer og ressourcer fra teknologi, kunst og design.

Sammen med specialister og studerende med høj faglighed kan vi tilbyde vores kunder et kreativt frirum, hvor vi bl.a. kan benytte et lab. Her kan vi udforme nye ideer, co-create og udvikle fysiske og digitale prototyper ved at bruge udstyr såsom 3D printere, laserskærer etc.

Med samarbejdspartnere kan vi også lave løsninger inden for virtual reality. Vi håndplukker de bedste mennesker fra projekt til projekt til at udvikle jeres kommende prototype.

Området ligger i Hal 16 på Kulturværftet i Helsingør og er en del af det gamle værftsmiljø. De inspirerende omgivelser er det perfekte sted for innovative sjæle, som har ambitioner om at gå konkret og direkte til værks med at udvikle prototyper.

Image
Image

Gydevang 39-41
3450 Allerød
Danmark


copyright © 2018. All rights reserved.