Privatlivspolitik

Morphic ApS, Hauser Plads 32, 2. sal, 1127 København K, er ansvarlig for behandlingen af din personlige information, og for at opbevare den sikkert. I det følgende er Morphic ApS forkortet som Morphic.

Vores tilgang

For os er privatlivspolitik, -procedurer og GDPR ikke bare en sur pligt! Det er meningsfuldt og værdiskabende. Den globale udvikling inden for brug af data sker og er sket lynhurtigt over det seneste årti, og det har haft transformerende betydning for den måde, virksomheder driver deres forretning på.

Vi kan kun varmt anbefale at læse Shoshana Zuboffs The Age of Survellance Capitalism. I bogen beskriver Zuboff, som er professor emeritus fra Harvard Business School, hvad der er ved at ske i det 21. århundrede, som en underliggende logik over alt, men tydeligst i Vesten og i Kina. Zuboff betegner denne logik som overvågningskapitalisme, som især udspringer af techgiganter fra Silicon Valley (og dybereliggende samfundsstrukturer), men som i dag langt fra kun eksisterer dér. Ofte sker det helt uantastet, fordi det opfattes som naturligt, eller som noget der bare kommer med teknologien. Overvågningskapitalisme er en logik, som handler om, at virksomheder gennem almindelig menneskers brug af teknologi opsnapper persondata i et voldsomt accelererende omfang, der går ud over privatlivets fred.

Virksomheder bruger persondata som overvågning både for at kunne forudsige menneskers gøren og laden, men også for at gøre mennesker mere forudsigelige, end de ellers ville være! Nemlig ved i sidste ende at fratage mennesker muligheden for at bestemme over egen fremtid, eftersom mennesker bliver kigget efter i sømmene, instrumenteret, nudget og nærmest automatiseret, sådan at virksomheder nemmest kan tjene penge på dem. Og det finder sted, uden at mennesker er det sig rigtigt bevidst, og nærmest overlader sig til teknologiens store spillere i ønsket om at opnå et nemt, friktionsløst liv. Zuboffs bog giver virkeligt et wakeup call.

Det er afgørende, at virksomheder over alt i verden ikke bare går efter laveste fællesnævner og udnytter data til at gøre mennesker forudsigelige. Virksomheder bør i stedet gå forrest ved at være ærlige og transparente omkring, hvordan persondata anvendes – og ved at gøre alt for, at mennesker ikke gøres forudsigelige og passive. GDPR er derfor ikke et nødvendigt onde. Det er en påkrævet indsats, der skal forsøge at genoprette en balance og dæmme op for overvågningskapitalismen.

I Morphic vil vi gerne forstå mennesker og hjælpe virksomheder og organisationer med at udvikle deres services, så de afspejler det, som skaber værdi for mennesker. Vi inddrager mennesker aktivt i dette ved at give mennesker stemme, så de kan ytre sig om ønsker og behov, og så de sammen med virksomheder og organisationer kan samskabe. Her er mennesker langt fra passive. Når vi i det følgende beskriver vores privatlivspolitik, har vi forsøgt at gøre det i den ånd, som er baggrunden for, at GDPR er så vigtig. Vi har forsøget at beskrive det så ligefremt og klart, hvordan vi behandler data fra kunder, leverandører, respondenter, medarbejdere og ansøgere.

Fortrolighed

Alle medarbejdere i Morphic er underlagt fortrolighed, som omfatter både interne, virksomhedsspecifikke forhold, informationer om vores kunder og disses produkter, samt respondenter i vores undersøgelser.

Hvilke data indsamler vi på leverandører og kunder

Vi indsamler og behandler personlige oplysninger på følgende vis:

Vi indsamler personlige oplysninger om dig, som du indsender via vores kontaktskema (navn, og e-mailadresse, navnet på din virksomhed), med henblik på at kontakte dig.

Information, som du indsender til os, når du downloader materialer fra vores hjemmeside (navn, e-mailadresse, navnet på din virksomhed), bliver benyttet til at sende dig de forespurgte medier via e-mail, og kan ligeledes blive brugt til at sende dig opdateringer, som vi mener du vil finde relevante.

Personlig information, som du indsender for at abonnere på vores nyhedsbrev (navn, e-mailadresse og navnet på din virksomhed), vil blive brugt til at sende dig vores nyhedsbrev.

Vi deler aldrig personlige oplysninger med en tredjepart uden at indhente dit eksplicitte samtykke på forhånd.

Vi opbevarer fornavn, efternavn, virksomhedsnavn, e-mailadresse, telefonnummer og titel på de kunder, vi laver opgaver for, eller som vi henvender os til. Disse oplysninger ligger i vores CRM-system sammen med evt. faglig relevant information, der er vigtig for at vi kan løse et konkret projekt. Kontaktoplysninger på kunder ligger også i vores medarbejderes mailprogram.

Cookie policy

En cookie er en lille tekstfil, som gemmer information på din computer. Det bruges på mange hjemmesider for at give dig som besøgende adgang til forskellige funktioner, så som at logge ind og huske, hvad du har gjort sidste gang, du besøgte siden. På denne hjemmeside bruger vi cookier for at forbedre din brugeroplevelse. Du kan slå cookier fra gennem indstillingerne på din browser.

Hvis du medvirker i en af vores undersøgelser (dvs. at du er respondent)

Hvis du er med i en undersøgelse hos os, f.eks. etnografi, fokusgruppe eller dybdeinterview, vil vi ofte behandle følgende personhenførbare oplysninger om dig:

 • Fornavn og efternavn
 • Mailadresse
 • Telefonnummer
 • Postadresse

Når du deltager i vores undersøgelser, vil vi også indsamle oplysninger, som du selv fortæller om undervejs i interviewet. Vi vil altid gøre undersøgelsens formål klar for dig, og vi behandler ikke oplysninger om dig, hvis du ikke ønsker at være med. Det står dig altid frit for, om du vil deltage, og om du vil svare på de spørgsmål, vi stiller.

Der vil altid være et legitimt formål med at indsamle oplysninger om dig – som regel bruger vi oplysninger om dig til at udvikle virksomheders og organisationers strategier eller til at forbedre deres produkter, kommunikation eller højne deres service. De oplysninger, som du giver os, bliver altid behandlet sammen med en række andre respondenters svar, og når vi bagefter analyserer og skriver rapport, bliver dine oplysninger anonymiseret, og vi uddrager nogle generelle mønstre af data, som er i fokus i vores formidling af undersøgelsens indsigter.

Alle personhenførbare oplysninger bliver kun opbevaret af os, så længe de er relevante for det formål, som lå til grund for undersøgelsen. Oftest opbevarer vi dine oplysninger i op til 6 måneder efter undersøgelsen er afsluttet – i tilfælde af, at der opstår spørgsmål, som vi gerne vil kunne besvare og få uddybninger af.

I nogle undersøgelser vil vi gerne tage fotos, video, lydoptagelser og udvælge nogle citater i forbindelse med interview og observation. Formålet med at tage fotos, video, lyd og udvælge citater er dels, at det giver et bedre grundlag for analysearbejdet, da det gør det nemmere at huske, hvad vi lærte i mødet med dig. Formålet med at tage fotos, video, lyd og udvælge citater kan også være, at vi vil bruge enkelte fotos, video, lydklip og/eller citater i vores afrapportering over for vores kunde – dvs. dem, som har bestilt undersøgelsen. Det giver nogle gange vores kunde en bedre forståelse af emnet, hvis de kan se og høre konkrete dagligdagssituationer o.l. via fotos, video, lydklip og/eller citater. I vores rapportering vil det aldrig fremgå specifikt med navns eller virksomhedsnavns nævnelse, hvem vi har taget fotos, video, lydklip og citater fra – og formålet vil altid være, at gøre vores formidling af undersøgelsens indsigter mere forståelige og konkrete. Fotos, video, lydklip og citater vil ikke blive anvendt i markedsføring og reklame.

Typisk bliver vores rapport og præsentation udelukkende anvendt og læst internt af den kunde, som har bestilt undersøgelsen, og kundens evt. rådgivere i det pågældende projekt. Enkelte af vores rapporter vil blive offentliggjort af vores kunde. Hvis vores kunde ønsker at offentliggøre en rapport eller præsentation, hvor et foto, video, eller lydklip fra dig indgår eller hvor der er et citat med dig som navngiven afsender, vil det kun kunne lade sig gøre ved, at Morphic har fået samtykke fra dig til dette.

Hvis du ikke ønsker at blive optaget på video, lyd eller at der bliver taget fotos, er du velkommen til at sige nej til dette før eller under vores møde med dig. Så lader vi være. Du er også velkommen til efterfølgende at tage konkakt til os, hvis du har fortrudt, at vi tog video, lyd eller fotos. Så vil vi slette det optagede igen med det samme.

Interview- og analysearbejdet vil kun blive gennemført af Morphics medarbejdere og evt. samarbejdspartnere, der er sikkerhedsgodkendte, og som assisterer Morphic med analysearbejdet.

Hvis du er ansøger eller medarbejder

Som medarbejder i Morphic behandler vi kun oplysninger om dig, som er nødvendige for os at have i forhold til dit ansættelsesforhold, så vi kan varetage vores lovmæssige forpligtelser.

Hvis du ansøger om en stilling i Morphic, behandler vi ikke flere oplysninger end nødvendigt til at vurdere din ansøgning, og vi beholder kun dine oplysning i en begrænset periode, hvis du ikke får stillingen (al information bliver slettet senest 3 måneder efter ansættelsesprocessen er afsluttet. Hvis du har ansøgt uopfordret, gemmer vi kun din ansøgning i op til 3 måneder, efter at vi har modtaget den).

Vi behandler disse oplysninger om dig:

 • Navn, adresse, telefon, e-mail,
 • CV
 • Ansøgning
 • børneattest (hvis det kræves i forbindelse med tilbud om ansættelse)
 • Eksamensbeviser/diplomer
 • Referencepersoner
 • andre oplysninger med relevans for ansættelsen

Under ansættelse og i forbindelse med opsigelser, kan vi udover ovenstående oplysninger behandle følgende oplysninger:

 • Helbredsoplysninger
 • Ferieoplysninger
 • Barsel
 • Andre oplysninger med relevans for ansættelsesforholdet

Morphic opbevarer oplysninger på medarbejdere i 5 år pga. bogføringsloven, herunder oplysninger om lønudbetaling og andre oplysninger om ansættelsesforholdet.

Vi giver ikke dine oplysninger videre til nogen tredjepart, hvis du er ansøger til en stilling. Tilsvarende videregiver vi ikke oplysninger om vores medarbejdere uden deres samtykke. Vi videregiver dog oplysninger, hvis det er lovligt påkrævet, herunder i følgende tilfælde:

 • Oplysninger på ansatte videregives til offentlige myndigheder, i de tilfælde hvor vi i henhold til lovgivningen er forpligtet til at dele dine oplysninger, for eksempel med SKAT eller andre i forbindelse med dit ansættelsesforhold.
 • Oplysninger videregives til vores pensionskasse i forbindelse med dit ansættelsesforhold.

Dine rettigheder

Du har ret til, når som helst, at få indsigt i hvilke personlige oplysninger, vi opbevarer om dig, at få informationen rettet eller slettet, og til at genkalde dit evt. samtykke til behandlingen af din persondata.

Hvis du er utilfreds med den måde, som Morphic behandler dine oplysninger på, vil vi bede dig om at tage fat i os, så vi kan prøve at finde en god løsning. Skriv til medstifter Leif Bonderup på leif@mophic.dk. Du skal vide, at du også har ret til at klage til Datatilsynet.

Kontakt os også endelig, hvis du har spørgsmål om ovenstående.

Sikkerhed

Vi tager selvfølgelig de nødvendige tekniske og organisatoriske hensyn for at beskytte dine personlige oplysninger, såsom brug af firewall, såvel som både fysisk og elektronisk adgangskontrol.

Sidst opdateret marts 2019

Image

Hauser Plads 32, 2. sal
DK - 1127 København K

CVR: 38899848
Privatlivspolitik: læs mere


© 2021. All rights reserved